Hoppa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy anger vilken personlig köparinformation Nature Provides Ltd får från Shopify, hur Nature Provides Ltd använder den och under vilka omständigheter Nature Provides Ltd kommer att dela den med andra parter. Nature Provides Ltd följer och följer dataskyddslagen 1998 (häri benämnd "DPA") och den allmänna dataskyddsförordningen (här kallad "GDPR") som träder i kraft den 25 maj 2018. Nature Provides Ltd åtar sig att hålla köparens personliga information säker och konfidentiell.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR är Nature Provides Ltd databehandlare när de säljer på Shopify och behandlar all personlig information lagligt, rättvist och på ett transparent sätt. Enligt artikel 6 i GDPR är den lagliga grunden på vilken Nature Provides Ltd behandlar personuppgifter som erhållits från Shopify den för "Kontrakt" - där behandling är nödvändig för att fullfölja beställningar och förfrågningar från köpare. Nature Provides Ltd behåller information som tillhandahålls av Shopify, såsom transaktionsinformation för intern ekonomisk redovisning. Det är ett lagligt krav att behålla denna information under en period av sju år.

Data Nature Provides Ltd Få: Personligt identifierbar information

Nature Provides Ltd får endast personlig identifierbar information från Shopify när den frivilligt lämnas in av köpare när de gör en beställning online. Uppgifterna som Nature Provides Ltd tar emot inkluderar: namn, faktureringsadress, leveransnamn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, beställningsdatum, beställda artiklar, värde på beställda artiklar, vald leveranssätt. Nature Provides Ltd säljer eller hyr inte ut personligt identifierbar information till någon tredje part för något syfte.

Hur Nature Provides Ltd använder köparens personliga information

Nature Provides Ltd får använda all personlig köpinformation som tillhandahålls av Shopify för att:

  • Behandla och skicka köparens beställning
  • Genomföra kontroller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter
  • Förebygg och upptäck brott
  • Utveckla och förbättra våra produkter
  • Genomföra anonymiserad statistisk analys (Nature Provides Ltd kommer inte att kunna identifiera individer från dessa uppgifter)

Nature Provides Ltd behandlar all information som Nature Provides Ltd har om köpare som privat och konfidentiellt. Nature Provides Ltd kommer inte att avslöja några personliga detaljer eller detaljer om köparens beställningar till någon som inte är kopplad till oss, såvida inte:

  • En köpare ber oss att avslöja informationen eller så har Nature Provides Ltd köparens tillstånd att göra det
  • Nature Provides Ltd är skyldiga eller tillåtna att göra det enligt lag
  • Det krävs av brottsbekämpande myndigheter, bedrägeribekämpning eller kreditreferensbyråer

Nature Provides Ltd får endast dela köparens personliga information med våra leverantörer, tjänsteleverantörer och andra entreprenörer för att uppfylla beställningar som köpare gör hos oss på Shopify.

Begäranden om åtkomst till den registrerade

Enligt GDPR har köpare rätt att få från oss (databehandlaren för GDPR-ändamål när de säljer på Shopify) en kopia av de uppgifter som finns om dem och att korrigera eventuella felaktigheter i uppgifterna. Nature Provides Ltd är skyldiga att tillhandahålla dessa uppgifter inom en kalendermånad efter begäran och utan kostnad. Nature Provides Ltd Nature Provides Ltd har dock rätt att vägra eller ta betalt för förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna och upprepade.

Din vagn

Din varukorg är för närvarande tom.
Klicka här för att fortsätta handla.